Følg­ Udviklings­rådets­ arbejde

Her finder du referaterne fra møderne i Egtved Udviklingsråd. Rådet mødes ca. 10 gange om året og nedsætter ad hoc arbejdsgrupper når større opgaver skal føres ud i livet.

Referater fra Egtved Udviklingsråd