Foreninger i Egtved

Egtved er rammen om det gode liv for børn og voksne. Her er "højt til loftet". Her trives fællesskaberne - her oplever vi nærhed - og ser hinanden. Her kan vi være aktive på lige den måde, vi har lyst til: Dyrke sport, være spejder, synge i kor, dreje i træ - alt er muligt, for vi har mere end 50 foreninger at være aktive i. Vores natur er den flotteste ramme om byen, som er "byen på landet" - stor nok til at have det hele - og lille nok til, at man ikke bliver væk.

 

Liste over foreninger i Egtved

Forening/
Hjemmeside

Bestyrelsesformand/
Email

Telefon

AKTIVerhverv
www.aktiverhverv.one

Martin H. Lund
formand@aktiverhverv.one

75552400

Aktivitetsklubben Tudvadmark

Connie Tøndering
connie@profibermail.dk

 

Canyon Liners
Hjemmeside

Marianne Jørgensen
mj@profibermail.dk

60610716

Egetoft Egtved
www.egetoft-egtved.dk  

Tove Kristensen
tolkr@vejle.dk 

40271958

Egtved & Omegns Sportsfiskerforening
www.eosf.dk

Hans Jørgen Nielsen
bentebrinch@aaganet.dk

 

Egtved 4H
www.4h.dk/find-klub/klubber

Anders Løkkegaard Madsen
4hegtved@profibermail.dk

22452152

Egtved Antenneforening
www.egtvedantenne.dk

Anton Ahrensberg
anton@ahrensberg.dk

20233050

Egtved Borgerforening
www.egtvedforsamlingshus.dk

Laurids Lauridsen
rosegarden19@hotmail.dk

23428597

Egtved Fest- og Kulturuge
www.festogkulturugen.dk

Hanne Younes
hanne.younes@mail.dk

61278956

Egtved Handelsforening
Facebook

Dorthe Sommerlund
sommerlund68@gmail.com

75456041

Egtved Hundeskov
Facebook

Mia Schultz

22356767

Egtved Idrætsforening
www.egtvedif.dk

Nikolaj Nielsen
nedo_nielsen@hotmail.com

28767171

Egtved Kogræsserlaug

Marian Würtz Jensen
per_delphin@live.dk

41603263

Egtved Kommunes Seniordansere

Else Lund
ellund@privat.dk

20839555

Egtved Krolf Klub
www.krolf.dk

Kaj Kloster
kloster@jubii.dk

25521474

Egtved Mediecenter (på Egetoft)
www.datastuenegtved.dk/joomla/

Villy Nielsen
villynielsen2@hotmail.com

61711275

Egtved Meninghedsråd
www.egtvedkirke.dk

Hans Peter Jørgensen
formand@egtvedkirke.dk

40812332

Egtved Museumsforening
www.egtvedmuseum.dk 

Hans Jørgen Ladefoged
hajoladefoged@gmail.com

61315288​

Egtved Partiforening-Socialdemokratiet
www.socialdemokratiet.dk

Marianne Schultz
marianne@aaganet.dk

23203765

Egtved Rideklub
www.egr.dk

Søren Slothuus
formand@egr.dk

61221211

Egtved Rotary Club
www.rotary.dk/clubs/egtved

Lars Mortensen
elkramdk@yahoo.dk

 

Egtved Senior Petanque Klub

Else Lund
ellund@privat.dk

20839555

Egtved Sommerfestival
Facebook

 

 

Egtved Udviklingsråd
www.egtved.dk

Inger Pabst
ingerpabst@outlook.dk

21147733

Ådalens Vandforsyning
www.aadalensvandforsyning.dk

Jens Peder Pedersen
kunde@aadalensvandforsyning.dk

27140516

Egtved Varmeværk
www.egtvedvarme.dk

Anders Rønshof
formand@egtvedvarme.dk

 

Egtvedegnens Husflidsforening

Bodil Sparre
bodilsparre@gmail.com

61265196

Egtvedpigens Venner
www.facebook.com/egtvedpigensvenner/

 

egtvedpigensvenner@gmail.com

 

Egtved-Ågård Havekreds
Hjemmeside

Pia Kruse
pikukruse@hotmail.com

60960298

FrivilligCenter Egtved (på Egetoft)
www.frivilligcenter-egtved.dk

Frivilligscenterets kontor
egtvedfri@gmail.com

50485290

Grundejerforeningen Baldersvej 

Bo Thomsen
booganita@gmail.com

20729760

Grundejerforeningen De 4 haver
www.defirehaver.dk

Roy Jepsen
formand-defirehaver@outlook.dk

23204006

Grundejerforeningen Hejlskovparken
www.hejlskovparken.dk

Anny Hauch
annyhauch@hotmail.com

50541850

Grundejerforeningen Højmarken

Niels Peder Møller
npm@nielspeder.dk

24982790

Grænseforeningen Vejle Vesteregn
www.graenseforeningen.dk

Kirsten Rykind Eriksen
rykind@bbsyd.dk

40265489

Hejlskovs Venner
www.hejlskov.vejle.dk

Lilian Larsen
lilianlarsen@gmail.com

25828557

Hærvejsmotorvej NEJ TAK
www.haervejsmotorvejnejtak.dk

Tina Petersen
haervejsmotorvejnejtak@gmail.com

 

KFUM og KFUK i Egtved
www.egtved.krum-kfuk.dk

Bruno Simmelsgaard
baldersvej49@outlook.dk

28186406

KFUM spejderne i Egtved
www.egtved-spejder.dk

Søren Nørskov
formand@egtved-spejder.dk

75550755

Kræftens Bekæmpelse
www.cancer.dk

Kent Jensen
kentchristian.jensen@gmail.com

40289711

Kulturelt Samvirke I Gl. Egtved Kommune

Svend Aage Larsen
saal@post.tele.dk

 

Lions Vejle Munkebjerg
www.munkebjerg.lions.dk

Flemming Buhl
flemmingbuhl@outlook.dk

30982212

Egtved Museumsforening
www.egtvedmuseum.dk

Hans Jørgen Ladefoged
hajoladefoged@gmail.com

61315288

Musikhuset Aftensang

Jan Johansen
mail@jan-johansen.dk

 

Robert Jacobsens Venner

Ingeborg Matthesen
ingeborg.matthesen@gmail.com

51941325

Roberthus Kreative Værksteder
Facebook

Ingeborg Matthesen
ingeborg.matthesen@gmail.com

51941325

Røde Kors Egtved
www.rodekors.dk/afdelinger/egtved

Anne Mette Abplanalp
annemette.abplanalp@gmail.com

23287642

Sommerforeningen (på Egetoft)
www.egetoft-egtved.dk 

Centerrådet - Villy Nielsen
villynielsen2@hotmail.com

29827080

Team Egtved (cykel)
www.teamegtved.dk

Per Holst
ph@teamegtved.dk

21261465

Teaterforeningen Blæksprutten
www.teaterforeningen-blaeksprutten.dk

Brian Vestergaard Larsen
vestergaard_30@hotmail.com

 

Tågelund Koret
www.tågelundkoret.dk

Bodil Budde
bodilbudde@gmail.com

93954407

Vejle Ådals Jagtforening
www.vaaj.dk

Preben Jensen
prebs.jensen@hotmail.com

 

Venstre i Egtved og Starup
www.venstre.dk

Ib Pabst
krassinggaard@hotmail.com

23844801

Vingsted Svømmeklub
www.vingstedswim.dk

Brian Grøndahl
briangrondahl@gmail.com

40273576

Ældre Sagen Egtved
www.aeldresagen.dk/egtved

Kirsten Lund Pedersen
kiss.lund.pedersen@hotmail.com

26219349

Andre interessegrupper

 

 

Egtved Bibliotek

egtved@vejlebib.dk

76813470

Halbestyrelsen
Egtved Idræts- og Multicenter
https://egtvedimc.dk/

Lars Bang
larsbang1973@gmail.com

30581904

Sti-gruppen

Kent Jensen
kentchristian.jensen@gmail.com

40289711

Nydamslauget

Dorte Skov
schnegelstein@gmail.com

20779887

Byparken, Parkvej
Hjemmeside

Lasse Skov
lasseskov@hotmail.com

29804357

Gadebanden
www.egtved.dk/mit-egtved/gadebanden/

Karen Schmidt
karenstoejberg@gmail.com

20250674

Sødalsgruppen

Jacob Lund
jacob@jmlund.dk

52159441

BID
www.biddanmark.dk

Mikkel Niess

 

Egtved Posten
www.egtvedposten.dk

Christina Mosegaard
redaktionen@egtved-posten.dk

76413241

Vejle Amts Folkeblad
www.vafo.dk

Vibeke Frost Oxholm
viox@vafo.dk

76344322